Радничка права у Србији су данас табу тема. Све је мањи број запослених који су спремни да јавно кажу да су им права угрожена, плашиће се  да не изгубе и то што имају. Чланови Удружених синдиката Србије „СЛОГА“ на располагању имају правни тим сидиката, али у Србији има велики број запослених који нису чланови ни једног сидниката или им у синдикатима чији су чланови није доступна таква помоћ.

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“, подстакнути резултатима истраживања о радничким правима у Србији, где се преко 85% испитаника изјаснило да се права запослених у Србији не поштују, покрећу „САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РАДНО – ПРАВНЕ ОДНОСЕ“.

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РАДНО – ПРАВНЕ ОДНОСЕ је пројекат Удружених синдиката Србије „СЛОГА“ који има за циљ да помогне запосленима у Србији, уколико сматрају да су им права из радног односа нарушена,  без обзира да ли су чланови синдиката или не.

Запослени у Србији сада коначно имају могућност да потпуно бесплатно, чак и без трошкова позива, добију правне савете, а чланови Удружених сидиката Србије „СЛОГА“ и заступање уколико је то потребно.